2016 La Frenz 'Vivant' Reserve

2016 La Frenz 'Vivant' Reserve

Naramata Bench, BC
Viognier, Chardonnay, Roussane
$35.00 ea.$50.00 ea.